Return to site

ฟันหลุด

นพ.กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

· General

ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุฟันหลุด ในบางรายสามารถต่อได้ครับ
-ควรล้างให้สะอาด
-แช่ฟันในน้ำเกลือล้างแผลหรือนมจืดโดยเร็ว
-รีบพบแพทย์/ทันตแพทย์ใกล้บ้านทันที** (โอกาสสำเร็จลดลงตามเวลาครับ)

broken image