Return to site

การเลือกขนาดซิลิโคนเสริมเต้านม

· Breast

การเลือกขนาดซิลิโคนเสริมเต้านม

broken image

การเลือกขนาดของซิลิโคนเสริมหน้าอกนั้น คนไข้อาจจะแจ้งขนาดของหน้าอกหรือ cup size ที่ต้องการ จากนั้นแพทย์จะทำการวัดความกว้างของทรวงอกและคำนวณออกเป็นซีซี (cc)

จะเห็นว่าผลลัพธ์ของการเสริมเต้านมนั้น ขึ้นกับความพุ่ง (Projection) ของซิลิโคน โดยซิลิโคนที่ขนาดซีซีมาก ไม่จำเป็นต้องมีความพุ่งมากกว่าเสมอไป ดังนั้นคนไข้ที่มีความกว้างของทรวงอกที่แคบ (โครงเล็ก) ก็อาจใช้ซิลิโคนขนาดเล็กได้ผลดีเช่นเดียวกัน

broken image
broken image

ในทางตรงกันข้าม การใช้ซิลิโคนที่ขนาดใหญ่เกินไปอาจทำให้เจ็บปวดมากหลังผ่าตัด และในระยะยาวจะพบการบางลงของเนื้อเต้านมหรือกดซี่โครงให้ยุบลง ทำให้ขนาดของเต้านมอาจไม่แตกต่างกับขนาดซิลิโคนที่พอดี