Return to site

ดึงหน้า (facelift)

· Face

อายุมากขึ้นจะเริ่มมีการหย่อนคล้อยของผิวหนัง ไขมัน อวัยวะต่างๆบนใบหน้า เช่น คิ้ว เปลือกตา แก้ม มุมปาก ลำคอ

broken image

ใบหน้ามักจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ใบหน้าส่วนบน ส่วนกลางและส่วนล่าง

ใบหน้าส่วนบน จะมีการหย่อนของคิ้วและเปลือกตาบน ทำให้เกิดภาวะคิ้วตก หนังตาหย่อน รอยย่นที่หน้าผาก แก้ไขโดย"การผ่าตัดแก้ไขหนังตาหย่อน"  Upper blepharoplasty และ "การผ่าตัดดึงหน้าผากยกคิ้ว" Foreheadlift-Browlift

broken image
broken image

ใบหน้าส่วนกลางด้านใน จะมีการหย่อนของเปลือกตาล่าง ทำให้เกิดรอยร่นใต้ตา ถุงใตต้า ร่องน้ำตา ร่องแก้ม แก้ไขโดย"การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาล่างและยกแก้ม" Lower blepharoplast-cheeklift

broken image

ใบหน้าส่วนกลางด้านนอกและส่วนล่าง จะมีการหย่อนของแก้มและลำคอ ทำให้เกิดเหนียง ร่องมุมปากและรอยย่นที่ลำคอ แก้ไขโดย"การผ่าตัดดึงหน้าและคอ" Facelift-Necklift

broken image

การหย่อนคล้อยของใบหน้าตามวัย สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดยกกระชับส่วนต่างๆของใบหน้า ในคนไข้แต่ละคนจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน มีทางเลือกในการผ่าตัดและวิธีที่ไม่ผ่าตัดที่แตกต่างกันในแต่ละบุคลล จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจโดยละเอียดถึงปัญหาและทางเลือกในการรักษาทุกราย