Return to site

เสริมจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty )

· Nose

ที่คนชอบพูดว่าแบบที่บินไปทำที่เกาหลี (ใช้การเย็บตกแต่งปลายจมูกให้พุ่งสวยงามโดยไม่ต้องใช้ซิลิโคนที่ปลายจมูก และเสริมซิลิโคนบริเวณสันจมูกเท่านั้น)

broken image
broken image

ข้อดี จมูกโด่ง ปลอดภัย ไม่มีการบางหรือทะลุของผิวหนังปลายจมูก*** (เพราะไม่มีซิลิโคนที่ปลายจมูก)

การเบี้ยวเอียงของจมูกพบน้อยกว่าแบบปิดอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสีย มีรอยแผลที่ฐานก้านจมูก (แต่จะถูกซ่อนมองเห็นไม่ชัด) ใช้เวลาผ่าตัดนาน (1.5-3 ชม.) ราคาสูงกว่าแบบปิด

broken image
broken image

ข้อเท็จจริง การเสริมจมูกแบบเปิด (Open)

  • ใช้เวลาพักฟื้นใกล้เคียงกับแบบ Close
  • การบวมน้อยกว่าแบบปิด เนื่องจากแพทย์ผ่าตัดปรับโครงสร้างได้ชัดเจนกว่า เนื้อช้ำน้อยกว่า การห้ามเลือดสามารถทำได้ดีกว่า
  • การดูแลรักษาตัวหลังผ่าตัด 3 วัน แพทย์จะนัดมาแกะพลาสเตอร์ คนไข้สามารถล้างหน้าได้เลย
  • กรณีจำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไข สามารถทำได้ตามปกติ
  • สามารถทำได้ทุกราย ไม่จำเป็นต้องเป็นเคสแก้หรือเนื้อน้อยหรือปลายจมูกสั้น
broken image