Return to site

นิ้วเกิน (Polydactyly)

นพ.กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

· General

ภาวะนิ้วเกินตั้งแต่กำเนิด พบได้ 0.1-1% ในประชากร อาจพบได้ตั้งแต่เป็นติ่งเล็กๆ หรือเป็นนิ้วที่สมบูรณ์ พบได้ทั้งมือและเท้า

broken image
broken image

การรักษา

ผ่าตัดแก้ไข ตั้งแต่เด็กก่อนที่จะมีการฝึกใช้มือหัดจับของ (ภายในขวบปีแรก)

แต่ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็สามารถผ่าตัดรักษาได้เช่นกัน

broken image