Return to site

เสริมคาง

นพ.กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

· Face

ใบหน้า V-shape คือจุดมุ่งหมายของสาวหลายๆคน ซึ่งทางเสริมคางเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ในคนที่คางหรือใบหน้าส่วนล่างสั้น รวมทั้งคนที่มีลักษณะคางที่ถอยหลัง

วิธีเสริมคาง

1. เสริมด้วยซิลิโคน (Chin Augmentation)

ซิลิโคนเสริมคางเหมือนซิลิโคนจมูก
-ถ้าเสริมอย่างเหมาะสม ถูกวิธี ย่อมไม่ต้องเปลี่ยนหรือถอดออก
-แนะนำเสริมด้วยซิลิโคนจะได้รูปทรงที่สวยงาม สัมผัสเป็นธรรมชาติ (คางของคนเราเป็นกระดูก)

ไม่ไหล การอักเสบพบน้อยมาก
-อยากเปลี่ยนทรงหรืออยากเอาออกก็ทำได้เลย ไม่เหลืออะไรตกค้าง

2. เสริมกระดูกคาง (Sliding Genioplasty)

เสริมโดยเลื่อนกระดูกคางของตัวเอง ช่วยลดปัญหาการเคลื่อนของซิลิโคน

เหมาะในรายที่ต้องการแก้ไขคางสั้น หรือมีการเบี้ยวของกระดูก

3. ฉีด Filler

วิธีนี้สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาพักฟื้นน้อย

แต่ข้อเสียคือ สัมผัสไม่เป็นธรรมชาติ (ไม่เหมือนคางจริง ซึ่งกระดูกเป็นของแข็ง)

การจัดแต่งรูปทรงค่อนข้างยาก ทรงไม่คงตัว และไม่สามารถถอดออกได้ ต้องรอให้สลายไปเอง (อาจเหลือพังผืด)

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly