Return to site

ไฝไขมัน (Nevus Sebaceous)

นพ.กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

· General

ไฝไขมัน เกิดจากการเจริญเติบโตมากกว่าปกติของต่อมไขมันใต้ผิวหนัง (sebaceous glands) มีลักษณะเป็นปื้นสีเหลือง มันวาว มักพบบริเวณหนังศีรษะ ใบหน้า ลำคอ สามารถพบได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือเด็กเล็ก

broken image
broken image

รอยโรคสามารถกลายเป็นมะเร็งผิวหนัง (Basal cell carcinoma) ได้ในช่วงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่

การรักษา

  1. ผ่าตัด (excision) จะสามารถตัดรอยโรคออกได้หมด และป้องกันการกลายเป็นมะเร็งได้
  2. จี้ไฟฟ้าหรือเลเซอร์ อาจเหลือรอยโรคอยู่บ้าง มีโอกาสเกิดซ้ำได้ เหมาะสำหรับคนไข้หรือบริเวณที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดออกได้หมด