Return to site

ฉีดไขมันต้องปั่นหรือไม่?

· Face,BodyFat

ปัจจุบันการฉีดไขมันเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีการโฆษณามากมายที่ได้ยินบ่อยคือ เทคนิกพิเศษใช้เครื่องปั่น จึงมีคำถามว่าใช้เครื่องปั่นคืออะไร? ดีจริงหรือไม่?

ขอย้อนเล่าขั้นตอนก่อนจะได้ไขมันมาฉีดก่อนครับ

-ฉีดยาชาบริเวณที่จะดูดไขมันออกมา เช่น ต้นขา ช่องท้อง

-ดูดไขมันออกมาซึ่งใน syringe จะมีทั้งเซลล์ไขมัน เลือดและยาชา

-แยกเลือดและยาชาออก เหลือแต่เซลล์ไขมันและนำไปฉีดในบริเวณที่ต้องการ

broken image

วิธีแยกเลือดและยาชาออก ทำได้ 3 วิธี

1.การกรอง โดยใช้กระดาษกรองหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเดียวกัน

2.การใช้เครื่องปั่น (เครื่อง Centrifuse คล้ายเครื่องในห้องแลปเคมีทั่วไป) หรือตั้งทิ้งไว้ให้ไขมันและน้ำแยกชั้นกัน จากนั้นจึงดูดน้ำออกให้เหลือแต่เซลล์ไขมัน

เครื่องปั่น
ตั้งทิ้งไว้เฉยๆ

สรุปว่า การใช้เครื่องปั่นเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่แพทย์เลือกใช้ เพื่อที่จะแยกเซลล์ไขมันออกมาใช้ในการฉีดไขมัน ไม่มีผลลัพธ์ที่เหนือกว่าการใช้วิธีอื่นๆครับ