Return to site

เสริมจมูกแบบปิด (Close)

· Nose

เสริมจมูกแบ่งตามการเปิดแผลได้ 2 วิธี คือ แบบปิด (close) และะแบบเปิด (open)

เสริมจมูกแบบปิด (close) น่าจะเป็นวิธีที่คุ้นเคยกันดี โดยแผลผ่าตัดจะซ่อนอยู่ในรูจมูก มองไม่เห็นจากภายนอก

ข้อดี เทคนิคไม่ซับซ้อน ใช้เวลาผ่าตัดน้อย แก้ไขง่าย ราคาถูก
ข้อเสีย มีการเบี้ยวหรือเสียทรงสูง มักมีการบางลงของผิวหนังบริเวณปลายจมูก หากเสริมโด่งเกินไป นำไปสู่การทะลุในที่สุดหากไม่มีการรักษา

broken image

ภาพจำลอง ทรงจมูกใหม่หลังการเสริม

broken image

แผลผ่าตัดซ่อนในรูจมูก อาจมีทั้งข้างเดียวหรือสองข้าง

broken image

การเลาะโพรงเพื่อใส่ซิลิโคน โดยใช้การคลำผ่านผิวหนัง
(โพรงอยู่ชั้นติดกระดูกเท่านั้น ไม่มีการใส่ชั้นอื่นนะครับ)

broken image

การเลาะโพรงเพื่อใส่ซิลิโคน โดยใช้การคลำผ่านผิวหนัง
(โพรงอยู่ชั้นติดกระดูกเท่านั้น ไม่มีการใส่ชั้นอื่นนะครับ)