Return to site

กระดูกอ่อน กับการเสริมจมูก

· Nose

การเสริมสร้างปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อน เป็นเนื้อเยื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะโครงสร้างตามธรรมชาติที่ปลาจมูกประกอบด้วยกระดูกอ่อนเป็นส่วนใหญ่ การนําวัสดุที่เหมือนกันมาใช้จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยกระดูกอ่อนในร่างกายที่นํามาใช้เสริมจมูกได้นั้น มาจาก 3 บริเวณด้วยกัน คือ

1. กระดูกอ่อนในจมูก เมื่อผ่าตัดเปิดเข้าไปในจมูกแล้วศัลยแพทย์สามารถเอากระดูกจากผนังกั้นกลางจมูก (septum) มาใช้ได้บางส่วน ข้อดีคือไม่ต้องเจ็บตัวบริเวณอื่นอีก แต่คนแถบเอเชีย มักมีกระดูกอ่อน ขนาดเล็ก บาง และไม่แข็งแรง จึงไม่เพียงพอต่อการนํามาใช้งาน อีกทั้งการผ่าตัดมักต้องการดมยาสลบ จึงมีค่าใช้จ่ายสูง

broken image

2. กระดูกอ่อนใบหู (conchal cartilage หรือ ear cartilage)

กระดูกอ่อนส่วนโค้งนูนด้านหลังใบหู สามารถแบ่งมาใช้เสริมจมูกได้ โดยไม่ทําให้รูปร่างหูเสียทรง จึงเป็นที่นิยม

ข้อดี การผ่าตัดเพื่อเอากระดูกอ่อนหลังหูนั้นสามารถทำได้ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ แผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณกกหูด้านหลัง การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 15 นาที ต่อข้าง การจะผ่าตัดข้างเดียวหรือสองข้างนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณกระดูกอ่อนที่ต้องการใช้ ส่วนความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดนั้นนับว่าไม่มากนัก เปรียบเทียบได้กับการโดนมีดบาด

ข้อเสีย กระดูกอ่อนมีปริมาณจำกัด ถ้าต้องการปรับทรงจมูกมาก กระดูกอ่อนบริเวณใบหูมักมีปริมาณไม่เพียงพอในรายที่คนไขสันจมูกเตี้ยมาก มักต้องใช้ร่วมกับวัสดุสังเคราะห์ เช่น ซิลิโคน เป็นต้น

broken image

3. กระดูกอ่อนซี่โครง (costal cartilage หรือ rib cartilage)

กระดูกอ่อนจะเชื่อมระหว่างกระดูกกลางหน้าอก (sternum) และกระดูกซี่โครง เป็นแหล่งกระดูกอ่อนที่มีมากที่สุดในร่างกายจึงมีปริมาณเกินพอสำหรับการเสริมจมูก กระดูกอ่อนซี่โครงที่ได้มาแล้ว ศัลยแพทย์มักต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กเพื่อนําไปใช้ตั้งเสาและคานสําหรับโครงสร้างใหม่ของปลายจมูก

ส่วนบริเวณสันและดั้งจมูกนั้นสามารถเสริมได้สองวิธี คือเหลากระดูกอ่อนเป็นแท่ง เข้ารูปเหมือนการเหลาแท่งซิลิโคน แล้วสอดเข้าไปใต้เยื่อหุ้มกระดูกเพื่อเสริมให้สันและดั้งจมูกสูงขึ้น และวิธีที่สองคือการเอากระดูกอ่อนซี่โครงมาสับให้ละเอียด แล้วใส่เข้าไปในโพรงใต้เยื่อหุ้มกระดูก จากนั้นปั้นให้ได้รูปทรงที่ต้องการ

ข้อเสียของการใช้กระดูกอ่อนซี่โครงเหลาแท่งสำหรับการเสริมสันจมูก คือกระดูกอ่อนที่เหลาไว้อาจมีการโค้งเบนหรือที่เรียกว่า วาร์ป (warping) ในภายหลังทำให้ทรงจมูกผิดไปจากที่ต้องการได้ ส่วนกระดูกอ่อนสับ (diced cartilage) นั้น ถ้าสับไม่ละเอียดพอก็อาจเป็นปุ่มป่ำไม่เรียบ คลําได้โดยเฉพาะในคนไข้ผิวบาง นอกจากนั้นกระดูกอ่อนสับยังสามารถไหลไปในส่วนที่เราไม่ต้องการก่อให้เกิดปุ่มปมในบริเวณที่ไม่ต้องการได้

broken image

ความเสี่ยงที่สําคัญจากการผ่าตัดเอากระดูกอ่อนซี่โครงมาใช้ คือ การบาดเจ็บต่อเยื่อหุ้มปอด เนื่องจากกระดูกอ่อนซี่โครงอยู่ใกล้เยื่อหุ้มปอด จึง มีความเสี่ยงต่อภาวะปอดรั่วได้ ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิต หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามถ้าหากได้รับการผ่าตัดอย่างถูกวิธี ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นต่ำมาก

การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครงเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ใช้เวลาผ่าตัดนาน ค่าใช้จ่ายสูง มีความเจ็บปวดต่อแผลหน้าอกหลังผ่าตัดมากกว่าการใช้กระดูกอ่อนจากใบหู การตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดด้วยวิธีนี้จึงควรกระทําโดยศัลยแพทย์ตกแต่งฯ ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

Cr. สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย https://www.thprs.org/blog/nose