Return to site

เสริมจมูก close vs open?

· Nose

การเสริมจมูก (Augmentation rhinoplasty) สามารถแบ่งตามลักษณะแผลผ่าตัด (approach) ได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. การผ่าตัดแบบปิด (Closed rhinoplasty, Endonasal rhinoplasty) คือ การผ่าตัดจมูกโดยที่แผลทั้งหมดอยู่ด้านในของรูจมูก ไม่มีแผลที่จะมองเห็นจากภายนอกได้

2. การผ่าตัดแบบเปิด (Open rhinoplasty, open-tip rhinoplasty) หรือที่นิยมเรียกในสังคมออนไลน์ว่า การผ่าแบบโอเพ่น คือแผลเหมือนการผ่าตัดแบบปิด แต่มีแผลด้านนอก ผ่านแกนระหว่างรูจมูก (transcolumella incision) ทําให้ศัลยแพทย์สามารถเปิดหนังจมูกขึ้น จนเห็น โครงสร้างกระดูกอ่อนและกระดูกภายในจมูกทั้งหมดได้อย่างชัดเจน เพื่อเพื่อปรับโครงสร้างของจมูกทำให้ปลายจมูกพุ่งสวยงาม และเสริมซิลิโคนบริเวณสันจมูกเท่านั้น จึงหมดปัญหาเรื่องปลายจมูกบางหรือทะลุจากซิลิโคน

อ้างอิงจากบทความของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย https://www.thprs.org/blog/nose

broken image