Return to site

ตัดไขมันกระพุ้งแก้มดีไหม?

· Face

ไขมันกระพุ้งแก้ม (buccal fat pad) อยู่บริเวณกลางแก้ม หน้าต่อกล้ามเนื้อ Massetter และเชื่อมต่อกับไขมันที่ขมับ การที่มีแก้มกลม ขมับอิ่ม ทำให้คนเราดูอ่อนเยาว์

หากมีการตัดไขมันออกมากเกินไปหรือในคนไข้ที่ไม่ได้มีไขมันเกิน จะทำให้มีลักษณะแก้มตอบและขมับตอบได้ (แถมหน้ายังไม่เรียวถ้าคนไข้มีมุมกรามกว้างหรือกล้ามเนื้อใหญ่)
ดังนั้น การตัดไขมันกระพุ้งออก ควรได้รับการตรวจอย่างละเอียดและเลือกทำเป็นรายๆไปนะครับ

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly