Return to site

หนังตาตก (หรือว่าคิ้วตกนะ?)

· Eye

มีคนไข้มาปรึกษาเรื่องหนังตาตก บางคนอาจจะผ่าตัดแก้หนังตาบนไปแล้ว ตรวจดูละเอียดแล้วก็พบว่ามีภาวะคิ้วตกเป็นสาเหตุหลักมากกว่า

การแก้ไขที่ตรงจุดคือการยกคิ้ว (Browlift) น่าจะเป็นการแก้ไขที่ตรงจุดกว่า ซึ่งทำได้หลายวิธี

1.ยกคิ้วร่วมการการดึงหน้าผาก ผ่านแผลที่เหนือหน้าผาก (Foreheadlift, Coronal Browlift) สามารถทำได้ทั้งเปิดแผลยาวซ่อนในผมหรือส่องกล้อง (Endoscopic Browlift)

ข้อเด่น จะได้คิ้วที่ยกสูงเป็นธรรมชาติ หน้าผากตึง ร่องหว่างคิ้วลดลง สามารถปรับความกว้างของหน้าผากให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้

ข้อด้อย ทำภายใต้การดมยาสลบ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีอื่น

แผลทำแบบเปิดยาว ซ่อนในไรผม

แผลทำแบบส่องกล้อง

2. ยกคิ้วแบบลงแผลที่ขอบบนคิ้ว (Direct Browlift, Excisional Browlift)

ข้อเด่น สามารถยกคิ้วขึ้นได้สูง ทำง่าย ไม่ต้องดมยาสลบ

ข้อด้อย ไม่แก้รอยย่นที่หน้าผากและหว่างคิ้ว เห็นรอยแผลชัดในช่วงแรก เหมาะกับคนที่สักคิ้วหรือแต่งหน้าเป็นประจำ

3. ยกคิ้วแบบลงแผลที่ขอบล่างคิ้ว (Sub browlift) เหมาะกับคนที่สักคิ้วถาวรในตำแหน่งคิ้วที่สูงแล้ว จะผ่าตัดเพื่อดึงผิวหนังบริเวณใต้คิ้วและหนังตา ทำให้ปัญหาหนังตาหย่อนดีขึ้น

ข้อเด่น ทำง่าย ไม่ต้องดมยาสลบ

ข้อด้อย ไม่แก้รอยย่นที่หน้าผากและหว่างคิ้ว เห็นรอยแผลชัดในช่วงแรก เหมาะกับคนที่สักคิ้วหรือแต่งหน้าเป็นประจำ

คนไข้ที่ปัญหาหนังตาตก ควรพบแพทย์เพื่อสาเหตุว่าเกิดจากหนังตาหรือคิ้ว และวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมครับ

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly