Return to site

เสริมคาง

· Face

ใบหน้า V-shape คือจุดมุ่งหมายของสาวหลายๆคน ซึ่งทางเสริมคางเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ในคนที่คางหรือใบหน้าส่วนล่างสั้น รวมทั้งคนที่มีลักษณะคางที่ถอยหลัง

วิธีเสริมคาง

1. เสริมด้วยซิลิโคน (Chin Augmentation)

ซิลิโคนเสริมคางเหมือนซิลิโคนจมูก

-ถ้าเสริมอย่างเหมาะสม ถูกวิธี ย่อมไม่ต้องเปลี่ยนหรือถอดออก

-แนะนำเสริมด้วยซิลิโคนจะได้รูปทรงที่สวยงาม สัมผัสเป็นธรรมชาติ (คางของคนเราเป็นกระดูก)

ไม่ไหล การอักเสบพบน้อยมาก

-อยากเปลี่ยนทรงหรืออยากเอาออกก็ทำได้เลย ไม่เหลืออะไรตกค้าง

broken image
broken image
broken image

2. เสริมกระดูกคาง (Sliding Genioplasty)

เสริมโดยเลื่อนกระดูกคางของตัวเอง ช่วยลดปัญหาการเคลื่อนของซิลิโคน

เหมาะในรายที่ต้องการแก้ไขคางสั้น หรือมีการเบี้ยวของกระดูก

broken image
broken image

3. ฉีด Filler

วิธีนี้สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาพักฟื้นน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมไม่มาก พอมีรูปทรงคางอยู่แล้ว คคางตัด คางบุ๋ม Filler จะอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีแล้วแต่ชนิ