• Rhinoplasty

  เสริมจมูกที่ได้มาตรฐานในปัจจุบัน แบ่งตามการเปิดแผลมี 2 ประเภท

  broken image

  Close Rhinoplasty

  เสริมจมูกด้วยซิลิโคนแบบนิ่ม ซ่อนแผลด้านในรูจมูก 

   

  ใช้เวลาผ่าตัดไม่นาน เทคนิคไม่ซับซ้อน การแก้ไขหรือถอดซิลิโคนทำได้ไม่ยุ่งยาก

  broken image

  Open Rhinoplasty

  เสริมจมูกแบบเปิด ปรับโครงสร้างปลายจมูกและเสริมปลายด้วยกระดูกอ่อนใบหูหรือซี่โครง ส่วนสันจมูกเสริมด้วยซิลิโคนแบบนิ่ม ซ่อนแผลในรูจมูกและใต้ปลายจมูก 

   

  ทรงโด่งปลอดภัยปลายจมูกไม่มีการทะลุ บวมช้ำน้อย โอกาสจมูกเบี้ยวน้อยกว่า